Bói Kiều - Nguyễn Du

Bói Kiều là một nét văn hóa xưa của Việt Nam, người dân dùng cách bói này để đoán việc trong quá khứ và tương lai. Bói Kiều còn là một hình thức an ủi về tinh thần đồng thời qua đó giải đáp những khúc mắc trong lòng!

Người bói muốn "linh nghiệm" thì lòng phải tĩnh, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu óc, thành tâm khấn nguyện:

Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thuý Kiều…

Sau đó khấn rõ tên tuổi, quê quán và những điều mình muốn xem như công danh, tài lộc, hôn nhân...

Từ nội dung quẻ bói đó, ta mới luận bàn, và tìm ý nghĩa của nó để "mỗi lời là một vận vào" cuộc sống của mình. Luận Kiều cũng là chuyện rất lý thú. Người càng uyên bác, càng lịch duyệt nhân tình thế thái thì "giải" quẻ bói Kiều càng hay…