Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Quẻ

Nhắm mắt lại và định thần khoảng 1 phút sao cho tâm trí bạn nghĩ về một trong những vấn đề cần hỏi như: Gia trạch, Cầu tài, Giao dịch, Con cái, Gia súc, Mất của, Chuyển nhà, Bản thân, Tình yêu, Người đi xa, Nhà nông, Tìm người, Pháp luật, Bệnh tật, Phần mộ... Sau nó bấm vào Gieo thẻ, đợi một lúc để thẻ được gieo và lĩnh thẻ của mình!

Mời bạn gieo thẻ

(Thẻ gồm 5 hào, mời bạn bấm vào lư hương để xin quẻ)

Xin quý vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ Thành Tâm Khấn Nguyện.