Đăng lúc: 15:20:53 15/06/2015 (GMT+7)

Đối với 1 cái tên, nó thể hiện ngầm một điều khiển nào đó đến vận mệnh con người, vì trong cái tên nó hàm chứa một quyền lực mà ta không thể lý giải được, chỉ biết nó thuộc trên phương diện tâm linh và đi theo số phận, để cùng số phận điều khiển vận mệnh con người sau đó.

Phương pháp chọn và xem tên, cũng giống như là phương pháp đoán vận mệnh, nó không có giới hạn rõ ràng. Vì vậy, chúng ta cần thận trọng để dùng cái tên như là người quân tử biết dùng kiến thức giàu có, suy nghĩ sâu xa làm phương thuốc kỳ diệu để giúp đời, tránh biến nó thành lưỡi dao của kẻ sát nhân!
images.jpg

CÁCH PHÂN TÍCH HỌ TÊN

Phân tích họ tên, ta có thể phán đoán được điềm hung ác trong cái tên đó. Trước tiên, họ tên hàm chứa 5 ý nghĩa trong đó: Thiên Vận, Nhân Vận, Địa Vận, Ngoại Vận và Tổng Vận.

5 ý nghĩa trên còn gọi là ngũ vận hay ngũ cách của cái tên

- Thiên vận: là điềm báo do cái họ đem đến

- Nhân vận: là điềm báo do sự kết hợp ý nghĩa sâu xa bên trong tên và họ

- Đia vận: là điềm báo do cái tên đem đến

- Ngoại vận: là điềm báo do sự kết hợp ý nghĩa bên ngoài tên và họ

- Tổng vận: là điềm giải đoán chung trên toàn thể tên và họ

Phân tích nghĩa của ngũ vận xong, ta phải xét theo số nét hoa chữ Hán để biết ý nghĩa Cát – Hung (tốt – xấu), cấu trúc hài hoà của chữ Hán của tên và họ…

MỜI BẠN BÓI TÊN

(Nguồn sưu tầm)