Bói tên Lạc Việt - Xem vận mệnh qua họ tên

Đối với 1 cái tên, nó thể hiện ngầm một điều khiển nào đó đến vận mệnh con người, vì trong cái tên nó hàm chứa một quyền lực mà ta không thể lý giải được, chỉ biết nó thuộc trên phương diện tâm linh và đi theo số phận, để cùng số phận điều khiển vận mệnh con người sau đó. Có quan điểm cho là… tên nó phù hộ cho vận mệnh , nó đem lại sự thuận lợi, ban cho sự may mắn… nếu bạn có được một cái tên phước lành; ngược lại, khi bạn mang một hung tên, thì cái tên đó như là một cái gọng, vô hình đè lên bạn , dù bạn có nổ lực nhiều… thì vẫn có một con mắt đen vô hình nào đó, cản trở, làm bạn gặp nhiều bất hạnh trong đời.