Đăng lúc: 10:27:55 05/01/2015 (GMT+7)

Gồm hai phần, hình tướng và lý tướng. Hình tướng là phần biểu hiện bên ngoài, lý tướng là phần biểu hiện bên trong...

 tongquat0000.gif
(Nguồn sưu tầm)
Trang sau