Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Theo quan niệm của người Việt ta từ xưa, trước khi dựng vợ gả chồng cho con cháu, các cụ thường xem ngày cưới hỏi để lựa chọn ngày tốt nhất nên duyên cho đôi lứa.
Xem ngày cưới hỏi, nếu chọn được một ngày mà ngày này lại đúng ngày Bất Tương nữa thì thật là may mắn.
Bất là không, tương là tương hợp. Nghĩa ở đây là không bị Âm tương, không bị Dương tương, không bị Cụ tương và bất tương là ngày đại kiết để dựng vợ gả chồng.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2017, Âm lịch: 26-1-2017, tức là ngày: Canh Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Bất Tương.
Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Giáp Tuất, Mậu Tuất
Tuổi xung với tháng: Bính Dần, Bính Thân, Canh Thân
Ngày Bất Tương trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 03, 04, 14, 28
Tháng 2: ngày, 18, 21, 28
Tháng 3: ngày, 02, 03, 12, 14, 24
Tháng 4: ngày, 08, 20, 27
Tháng 5: ngày, 01, 09
Tháng 6: ngày, 01, 15, 16, 24, 25, 26, 27
Tháng 7: ngày, 06, 07, 10, 31
Tháng 8: ngày, 03, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26
Tháng 9: ngày, 03, 04, 05, 15, 28, 29
Tháng 10: ngày, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 23, 31
Tháng 11: ngày, 12
Tháng 12: ngày, 07, 17, 18, 19, 20, 28, 31