Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày "Hoang vu tứ quý" Kị cất nhà, hôn thú.
Mùa Xuân kị ngày thân.
Mùa Hạ kị ngày Dần.
Mùa Thu kị ngày Thìn.
Mùa Đông kị ngày Tị.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 01-05-2017, Âm lịch: 6-4-2017, tức là ngày: Mậu Tý Tháng: Ất Tỵ Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Hoang vu tứ quý.
Tuổi xung với ngày: Giáp Ngọ, Bính Ngọ
Tuổi xung với tháng: Tân Tỵ, Tân Hợi, Quý Hợi
Ngày Hoang vu tứ quý trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 06, 18
Tháng 2: ngày, 02, 14, 26
Tháng 3: ngày, 10, 22
Tháng 4: ngày, 03, 15
Tháng 5: ngày, 03, 15, 27
Tháng 6: ngày, 08, 20
Tháng 7: ngày, 02, 14, 26
Tháng 8: ngày, 07, 19
Tháng 9: ngày, 02, 14, 26
Tháng 10: ngày, 08, 20
Tháng 11: ngày, 01, 13, 26
Tháng 12: ngày, 08, 20