Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
"Mùa Xuân nghe tiếng kim kê.
Mùa Hè thỏ chạy biệt tăm băng ngàn.
Thu hầu, Đông hổ lâm san."
Nghĩa là: Mùa Xuân kỵ ngày Dậu, mùa Hè kỵ ngày Mẹo, mùa Thu kỵ ngày Thân, mùa Đông kỵ ngày Dần. Đây là những ngày Ngưu Lang - Chức Nữ, theo quan niệm dân gian ta thì không nên cưới hỏi vào những ngày này!
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2018, Âm lịch: 7-1-2018, tức là ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm: Mậu Tuất
Ngày này là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Mão, Kỷ Mão
Tuổi xung với tháng: Canh Tý, Canh Ngọ, Bính Thân, Mậu Thân
Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ trong năm 2018
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 10, 22
Tháng 2: ngày, 03, 15, 22
Tháng 3: ngày, 06, 18, 30
Tháng 4: ngày, 11, 23
Tháng 5: ngày, 05, 23
Tháng 6: ngày, 04, 16, 28
Tháng 7: ngày, 10, 22
Tháng 8: ngày, 03, 20
Tháng 9: ngày, 01, 13, 25
Tháng 10: ngày, 07, 19, 31
Tháng 11: ngày, 18, 30
Tháng 12: ngày, 12, 24