Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Từ xa xưa ông cha ta đã có câu:
Mồng năm, mười bốn, hai ba.
Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn.
Đó chính là những ngày Nguyệt Kỵ! Những ngày này không nên khởi đầu làm việc gì cả.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 17-12-2017, Âm lịch: 30-10-2017, tức là ngày: Mậu Dần Tháng: Tân Hợi Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Nguyệt Kỵ.
Tuổi xung với ngày: Giáp Thân, Canh Thân
Tuổi xung với tháng: Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Tỵ
Ngày Nguyệt Kỵ trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 11, 20
Tháng 2: ngày, 01, 10, 19
Tháng 3: ngày, 02, 11, 20
Tháng 4: ngày, 01, 10, 19, 30
Tháng 5: ngày, 09, 18, 30
Tháng 6: ngày, 08, 17, 28
Tháng 7: ngày, 07, 16, 27
Tháng 8: ngày, 05, 14, 26
Tháng 9: ngày, 04, 13, 24
Tháng 10: ngày, 03, 12, 24
Tháng 11: ngày, 02, 11, 22
Tháng 12: ngày, 01, 10, 22, 31