Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Khi muốn xem ngày giờ tốt để làm việc gì quan trọng lớn lao, người xem ngày phải trước tiên loại ra ngày Sát Chủ.
Phàm làm những việc gì quan trọng như động thổ, cất nóc, cưới hỏi, an táng … nhằm vào ngày này là khó bề thuận lợi, hay phát sinh tai ương họa hại, chuốc lấy rủi ro.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 24-11-2017, Âm lịch: 7-10-2017, tức là ngày: Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm: Đinh Dậu
Ngày này là ngày Sát Chủ.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Dậu
Tuổi xung với tháng: Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Tỵ
Ngày Sát Chủ trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 04, 05, 10, 16, 17, 22, 30, 31
Tháng 2: ngày, 06, 11, 12, 18, 23, 24
Tháng 3: ngày, 02, 03, 05, 08, 14, 15, 17, 20, 26, 27
Tháng 4: ngày, 01, 02, 08, 13, 14, 20, 25, 28, 29
Tháng 5: ngày, 01, 04, 10, 11, 13, 16, 22, 23, 25, 29
Tháng 6: ngày, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 27, 28, 30
Tháng 7: ngày, 04, 09, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 28
Tháng 8: ngày, 02, 03, 05, 09, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 30
Tháng 9: ngày, 04, 07, 09, 11, 16, 19, 23, 25, 26
Tháng 10: ngày, 01, 05, 07, 08, 13, 17, 19, 22, 25, 28, 29
Tháng 11: ngày, 03, 06, 09, 10, 15, 18, 24, 25, 30
Tháng 12: ngày, 06, 07, 12, 18, 21, 22, 29, 30