Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Tam nương có nghĩa là 'ba người đàn bà'. Theo dân gian Trung Quốc, tam nương gồm ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỉ và Bao Tự - những giai nhân tuyệt sắc làm sụp đổ ba triều Hạ, Thương, Tây Chu trước Công Nguyên. Trong suốt thời đại của mình, họ được coi là 'hồng nhan họa thủy' mang lại sự xui xẻo cho mọi người liên quan.
Làm việc đại sự cần phải tránh những ngày này.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 24-11-2017, Âm lịch: 7-10-2017, tức là ngày: Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm: Đinh Dậu
Ngày này là ngày Tam Nương.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Dậu
Tuổi xung với tháng: Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Tỵ
Ngày Tam Nương trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 04, 10, 15, 19, 24, 30
Tháng 2: ngày, 03, 09, 14, 18, 23, 28
Tháng 3: ngày, 04, 10, 15, 19, 24, 30
Tháng 4: ngày, 03, 09, 14, 18, 23, 28
Tháng 5: ngày, 02, 08, 13, 17, 22, 28
Tháng 6: ngày, 01, 07, 12, 16, 21, 26, 30
Tháng 7: ngày, 06, 11, 15, 20, 25, 29
Tháng 8: ngày, 04, 09, 13, 18, 24, 28
Tháng 9: ngày, 03, 08, 12, 17, 22, 26
Tháng 10: ngày, 02, 07, 11, 16, 22, 26
Tháng 11: ngày, 01, 06, 10, 15, 20, 24, 30
Tháng 12: ngày, 05, 09, 14, 20, 24, 30