Xem ngày Thập Ác Đại Bại

Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Thập Ác Đại Bại hay còn gọi là ngày vô lộc. Đây là những ngày không nên làm những việc liên quan đến lợi lộc như khai trương, ký hợp đồng, đi giao dịch, mua chứng khoán, gửi tiền ngân hàng...
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-06-2017, Âm lịch: 28-5-2017, tức là ngày: Canh Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Thập Ác Đại Bại.
Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Giáp Tuất, Mậu Tuất
Tuổi xung với tháng: Mậu Tý, Canh Tý
Ngày Thập Ác Đại Bại trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày
Tháng 2: ngày
Tháng 3: ngày
Tháng 4: ngày
Tháng 5: ngày
Tháng 6: ngày
Tháng 7: ngày
Tháng 8: ngày
Tháng 9: ngày
Tháng 10: ngày
Tháng 11: ngày
Tháng 12: ngày