Xem ngày Thiên Tai Địa Họa

Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Thiên tai – Địa họa kiêng kỵ cưới gả, xây cất.
Có bài thơ nói về ngày Thiên Tai - Địa Họa như sau:
Một Năm Chín Chuột đào hang.
Hai Sáu Mười Thỏ ăn lang cả ngày.
Ba Bảy Mười một Ngựa bay.
Bốn Tám Mười hai Gà đà gáy tan .
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2018, Âm lịch: 7-1-2018, tức là ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm: Mậu Tuất
Ngày này không phải ngày Thiên Tai Địa Họa.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Mão, Kỷ Mão
Tuổi xung với tháng: Canh Tý, Canh Ngọ, Bính Thân, Mậu Thân
Ngày Thiên Tai Địa Họa trong năm 2018
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 02, 14, 17, 29
Tháng 2: ngày, 10, 25
Tháng 3: ngày, 09, 24
Tháng 4: ngày, 05, 20
Tháng 5: ngày, 02, 14, 17, 29
Tháng 6: ngày, 10, 25
Tháng 7: ngày, 07, 22
Tháng 8: ngày, 03, 18, 30
Tháng 9: ngày, 14, 26
Tháng 10: ngày, 08, 11, 23
Tháng 11: ngày, 04, 07, 19
Tháng 12: ngày, 01, 16, 28