Xem ngày Thiên Tai Địa Họa

Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Thiên tai – Địa họa kiêng kỵ cưới gả, xây cất.
Có bài thơ nói về ngày Thiên Tai - Địa Họa như sau:
Một Năm Chín Chuột đào hang.
Hai Sáu Mười Thỏ ăn lang cả ngày.
Ba Bảy Mười một Ngựa bay.
Bốn Tám Mười hai Gà đà gáy tan .
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 24-11-2017, Âm lịch: 7-10-2017, tức là ngày: Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm: Đinh Dậu
Ngày này là ngày Thiên Tai Địa Họa.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Dậu
Tuổi xung với tháng: Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Tỵ
Ngày Thiên Tai Địa Họa trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 10, 22
Tháng 2: ngày, 06, 18
Tháng 3: ngày, 05, 17
Tháng 4: ngày, 01, 13, 25, 28
Tháng 5: ngày, 10, 22
Tháng 6: ngày, 06, 18
Tháng 7: ngày, 03, 15, 27
Tháng 8: ngày, 08, 20, 23
Tháng 9: ngày, 04, 16
Tháng 10: ngày, 01, 13, 28
Tháng 11: ngày, 09, 24
Tháng 12: ngày, 06, 21