Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Thọ Tử là ngày xấu, theo quan niệm dân gian thì ngày Thọ Tử là ngày trăm điều kỵ.
Phàm làm những việc gì quan trọng như động thổ, cất nóc, cưới hỏi, an táng … nhằm vào ngày này là khó bề thuận lợi, hay phát sinh tai ương họa hại, chuốc lấy rủi ro.
Ngày Thọ tử Tối kỵ cưới hỏi, động phòng. Người xưa có câu, vào ngày Thọ tử: "Nam đáo nữ phòng nam tắc tử. Nữ đáo nam phòng nữ tắc vong".
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2018, Âm lịch: 7-1-2018, tức là ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm: Mậu Tuất
Ngày này không phải ngày Thọ Tử.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Mão, Kỷ Mão
Tuổi xung với tháng: Canh Tý, Canh Ngọ, Bính Thân, Mậu Thân
Ngày Thọ Tử trong năm 2018
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 29
Tháng 2: ngày, 23
Tháng 3: ngày
Tháng 4: ngày
Tháng 5: ngày, 25
Tháng 6: ngày, 25
Tháng 7: ngày, 13
Tháng 8: ngày
Tháng 9: ngày
Tháng 10: ngày
Tháng 11: ngày, 12
Tháng 12: ngày, 25