Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Tứ Ly là những ngày khí vận suy kiệt, không nên dùng vào việc gì.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 24-11-2017, Âm lịch: 7-10-2017, tức là ngày: Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Tứ Ly.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Dậu
Tuổi xung với tháng: Ất Tỵ, Ất Hợi, Kỷ Tỵ
Ngày Tứ Ly trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày
Tháng 2: ngày
Tháng 3: ngày, 20
Tháng 4: ngày
Tháng 5: ngày
Tháng 6: ngày, 20
Tháng 7: ngày
Tháng 8: ngày
Tháng 9: ngày, 22
Tháng 10: ngày
Tháng 11: ngày
Tháng 12: ngày, 21