Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Tứ Ly là những ngày tận cùng mỗi mùa. Dùng việc gì cũng không lợi.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 24-07-2017, Âm lịch: 2-6-2017, tức là ngày: Nhâm Tý Tháng: Đinh Mùi Năm: Đinh Dậu
Ngày này không phải ngày Tứ Tuyệt.
Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi xung với tháng: Kỷ Sửu, Tân Sửu
Ngày Tứ Tuyệt trong năm 2017
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày
Tháng 2: ngày, 03
Tháng 3: ngày
Tháng 4: ngày
Tháng 5: ngày, 05
Tháng 6: ngày
Tháng 7: ngày
Tháng 8: ngày, 08
Tháng 9: ngày
Tháng 10: ngày
Tháng 11: ngày, 07
Tháng 12: ngày