Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Tứ Ly là những ngày tận cùng mỗi mùa. Dùng việc gì cũng không lợi.
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2018, Âm lịch: 7-1-2018, tức là ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm: Mậu Tuất
Ngày này không phải ngày Tứ Tuyệt.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Mão, Kỷ Mão
Tuổi xung với tháng: Canh Tý, Canh Ngọ, Bính Thân, Mậu Thân
Ngày Tứ Tuyệt trong năm 2018
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày
Tháng 2: ngày, 03
Tháng 3: ngày
Tháng 4: ngày
Tháng 5: ngày, 05
Tháng 6: ngày
Tháng 7: ngày
Tháng 8: ngày, 08
Tháng 9: ngày
Tháng 10: ngày
Tháng 11: ngày, 07
Tháng 12: ngày