Mời bạn chọn ngày (Dương lịch)
Ngày Vãng Vong còn được gọi là "đi mà không về". Nếu gặp ngày Vãng Vong không nên làm việc gì lớn, đặc biệt là rất kiêng kỵ xuất hành
Chi tiết
Ngày xem Dương lịch: 22-02-2018, Âm lịch: 7-1-2018, tức là ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Dần Năm: Mậu Tuất
Ngày này không phải ngày Vãng Vong.
Tuổi xung với ngày: Tân Sửu, Tân Mùi, Đinh Mão, Kỷ Mão
Tuổi xung với tháng: Canh Tý, Canh Ngọ, Bính Thân, Mậu Thân
Ngày Vãng Vong trong năm 2018
(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).
Tháng 1: ngày, 06, 21
Tháng 2: ngày, 02, 14, 27
Tháng 3: ngày, 11, 26
Tháng 4: ngày, 07, 22
Tháng 5: ngày, 04, 19, 31
Tháng 6: ngày, 12, 16, 28
Tháng 7: ngày, 10, 13, 25
Tháng 8: ngày, 06, 21
Tháng 9: ngày, 02, 17, 29
Tháng 10: ngày, 15, 27
Tháng 11: ngày, 11, 23
Tháng 12: ngày, 05, 08, 20