Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 10 - THƯỢNG THƯỢNG

Thiên Trạch Lý
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài

Liêu lệ chinh hồng đôc xuất quan,
Cao phi vũ dục cánh nhan nhan.
Nam chinh bắc tiến, hỏa gia tranh đấu,
Triều vân mộ vũ, ân giao hữu nhạt.

Cô hồng xuất chúng vút bay cao,
Phấn khởi nương mây chí khí hào.
Hướng Bắc đường xa tin sẽ lại,
Nhờ nơi giúp rập toại đường bao.
LỜI BÀN 
Công danh phú quý, có cần khổ mới có được. Hoàn thành công việc mình thì hoàng thiên ắt chẳng phụ ta. Trái lại, nếu dục vọng nhiều mà biếng nhác quen thân, hoặc trước siêng sau nhác thì chắng khác nào mui xe ở bắc mà trục bánh xe ở nam vậy.
Quẻ này tốt lắm, thời vận đến lúc hanh thông rồi vậy. Quẻ cho biết rằng: Người tuy là cô đơn, nhưng là kẻ có tài, nên nay lại được xuất chúng. Có thể bay cao chơi xa, tất cả sự cầu mưu đều được may mắn toại lòng. Phủ khứ thái lai đấy.
Nhưng có điều hãy nên lưu ý, theo ý quẻ hướng làm ăn thuận lợi về hướng bắc hơn,như trong câu thơ thứ 3 nói: Hướng bắc đường xa tin sẽ lại, đó là ám chỉ đại lợi về hướng Bắc vậy.
Quẻ dạy: Cầu mưu, cầu tài nên tìm về hướng Bắc cầu tài đạt mười phân vẹn mười. Biểu tượng chim: chim Hồng. Số hên: 1, 10, 100, 11, 21, 31. 
*Giải:- Có tài xuất chúng mà chưa gặp thời. Nên đi về hướng Bắc sẽ gặp điều may mắn đang chờ.
(Nguồn sưu tầm)