Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 102 - TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Ly


Thái lai bỉ dỉ cực,
Chư sự mạc ưu tâm.
Đản tu bồi dương hậu phúc,
Tố ta hảo sự hành ta phương tiện,
Nhất điêm đan linh đọc đắc chan.

Rủi đi may đến cùng ta, 
Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm.
Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần,
Làm điều phước đức là thân tốt lành. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới, vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng.
Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc, có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được.
Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành.
Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Thì ắt quả lành vậy.
Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính, chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy. 

Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần, đạo đức nữa, là cuộc đời ắt có hạnh phúc, giàu sang. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi. Đánh số tốt. Số hên: 1, 22, 11, 10.
*Giải :đây là mẫu người biết tu dưỡng tâm tính, tạo công đức, nên hưởng quà lành.
(Nguồn sưu tầm)