Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 103 - TRUNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn

Dân lạc nghiệp, quan lại thanh,
Thuấn, Nghiêu chi thê phục kiến vu kim.
Cáo chư nhân tiên thu hồng nghiệp,
Phục thử vọng minh quân.

Lạc nghiệp dân an quan lại thanh,
Thái bình thạnh thế thấy nay lành.
Cáo tri người, rõ ngàn Thu Mộng,
Nương dựa dịp này gặp Đế Quân.

LỜI BÀN 
Người được quẻ này thực là tùy ngộ nhi an, không có chuyện gì là không được thuận lợi, toại lòng, bước bước gặp xuân phong, tưởng không còn gì khang lạc hơn nữa.
Người được quẻ này danh cũng có mà lợi cũng có trăm việc điều cát lợi, đều thành tựu.
Khi được sung sướng thiết tưởng cũng nên nhìn lên mà đáp đền công ơn của hóa công.
Lời thơ của quẻ tả thời vận của bạn hiện nay. Như cảnh thái bình thạnh thế, dân được an cư lạc nghiệp và do đó mộng lớn phải dựa vào dịp này, ắt sẽ được ngộ phùng thánh chúa, để nhận giàu lấy sang. 
Vậy, thời vận của bạn đã hanh thông. Sở cầu mưu dễ xuôi gió thuận buồm, thông đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Gặp thời bình, gặp chúa ắt nên danh và sang cả. Là lúc đạt được mộng lớn, làm tròn chí trai. Cầu danh lợi đều đạt. Đánh số rất hạp. Số hên: 10, 11, 3, 13, 33. 
*Giải :Người được quẻ nầy, cho biết đây là người có đầu óc, sắp xếp thuộc hạ ai có bổn phận nấy, bộ phận nào cũng liêm khiết công chính.
(Nguồn sưu tầm)