Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 107 - HẠ HẠ 

Hỏa Lôi Phệ Hạp
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Chấn


Hồng diệp vô nhan sắc,
Điêu linh nhất dạ phong.
Lân kê tỉnh ngộ mộng,
Tâm sự tổng thành công.

Lá đỏ sắc màu nay đã phai, 
Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài.
Gà làng làm thức giấc trưa mộng, 
Tất cả thành không biết hỏi ai.

LỜI BÀN 
Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc, khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương.
Nếu như biết giác ngộ, an phận thủ kỷ, được sao hay vậy, như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn.
Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu, may ra phúc lộc được dồi dào.
Theo ý quẻ cho biết rằng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt, như bốn câu thơ trên nói Lá đỏ phai màu", gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn, và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng, nên tất cả đều thành không, như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu!

Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Thất bại, đổ vỡ, ẩn nhẫn, chờ thời tốt hơn hết, tính vô công mà thôi. Cầu tài, cầu danh bất thành. Đánh số dở, thua là khác. Biểu tượng: con gà. Số hên: 7, 17, 10, 77, 11.
*Giải:vận tốt nhanh qua tiếc chẳng xong, bao nhiêu lí tưởng bổng hoài công, làm sao xoay xở cho thành tựu, chẳng lẽ khoanh tay ngồi ngó mông?
(Nguồn sưu tầm)