Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 109 - TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn


Vật tuần cựu triệt,
Cam giá tân xa.
Đông Tây Nam Bắc,
Ồn bộ khang cù.

Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa,
Thà mua xe mới đi là vừa.
Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả, 
Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa.

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân, ngày mai không còn là ngày nay nữa.
Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại, nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang, ta không thể thênh thênh cử bộ, không còn lo ngại điều gì.
Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai, ta bước vào giai cảnh, nơi nào cũng đẹp, ngõ nào cũng là rộng rãi cả.
Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới, nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư, xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi. 
Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào, muốn thành đạt theo ý định, thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế, sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất, chẳng sợ vấp phải điều không hay.

Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay, cầu tài, cầu lợi còn hơi chậm, ẩn nhẫn. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 10, 19, 11, 99.
*Giải :Vết xe cũ, chớ nên theo—Đổi thay phương pháp , hiểm nghèo mới qua.
(Nguồn sưu tầm)