Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 112 - TRUNG TRUNG 

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn


Vị triển anh hùng chí,
Trì khu bất đạn lao.
Cản tương hưu cửu bộc,
Tây bắc đoạt tiền tiều.

Chí khí anh hùng chưa đạt thông, 
Gian lao chẳng sợ quyết cho cùng.
Tiền đồ dám hỏi tốt hay xấu,
Tây bắc hướng đi ắt đạt công.

LỜI BÀN 
Tấn trùng nhỉ khôi phục đất nước, Tiểu bạch chủ việc kết minh. Có lao khổ mới có công cao, lúc đó trời mới giao cho trọng nhiệm. Hãy đi về phương Bắc đi, đó chính là nơi phát tích, thâu được công đầu đấy. Khi thành công mặc áo gấm về làng, quay lại nhìn mới cảm thấy sung sướng vui mừng, và biết được bản sắc của kẻ anh hùng. Người xin được quẻ này nên bắt chước theo sẽ thấy kết quả như nguyên.
Quẻ dạy rằng: Chí anh hùng chưa toại hãy nên quyết lòng làm tốt và không sợ gian lao, nhắm theo hướng tây bắc mà cầu, thì ắt sẽ thành đạt đó, nghĩa là hiện nay thời vận của bạn chưa đạt hanh thông lắm và vẫn vấp phải trở ngại. 
Nhưng nếu bạn không sợ gian nan, quyết làm cho được thì nhắm hướng tây bắc mà cầu mưu, thì ắt thành công toại nguyện. 

Quẻ dạy: Vận thời chưa thông càng cố gắng hơn và phải cầu hướng tây bắc thì đại công ắt thành. Cầu danh, cầu lợi sắp đạt. Đánh số hạp chút ích. Số hên: 1, 12, 11, 10, 20, 2.
*Giải :Muốn không uổng phí công lao, Phải toan lo liệu cách nào mới hay.
(Nguồn sưu tầm)