Đăng lúc: 08:32:38 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 114 - HẠ TRUNG 

Hỏa Địa Tấn
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Khôn


Dị phi dị,
Nan phi nan.
Hốt địa khởi ba lan,
Khốn tiếu lưỡng tam phiên.

Công việc dễ mà chẳng dễ đâu,
Khó mà chẳng khó đến lo sầu. 
Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi, 
Hoan tiếu mấy phen mới hết âu.

LỜI BÀN 
Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ, do đó, chuyện cười khóc vô thường. Thế rồi đất bỗng nổi sóng, chuyện khó xảy ra, ngoài ý dự liệu, khiến điều vui trở lại thành buồn, điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực, chẳng lợi ích gì.
Những việc cầu xin của bạn, chiếu theo ý quẻ cho hay, dễ không dễ, mà khó chẳng khó, và thành đạt hay không, tất cả do người định lấy.
Tuy nhiên việc cầu lúc này, ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới, dốc lòng đến cùng, thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện. 

Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình, thành bại điều do ở ta và tài ba, cùng ý chí của ta, chứ chẳng do ai cả. Cầu tài, cầu danh còn lận đận. Đánh số chưa hay. Số hên: 4, 10, 11, 44
*Giải :Việc muốn hỏi, đang lâm vào tình trạng ngưng trệ phiền phức, phải chờ đến lúc tình thế biến chuyển, mới có hướng giải quyết cụ thể.
(Nguồn sưu tầm)