Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 116 - TRUNG HẠ 

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn

Oa giốc, răng đau lợi,
Nhị kim dĩ biến thông.
Thảo đầu nhân tiêu nhữ,
Nghi thủy bất nghi trung.

Mối lợi nhỏ nhoi nay đã thông,
Vận trình hứa hẹn sẽ kỳ phùng. 
Nhưng mà cây cỏ cười răm rộ, 
Có thủy nào đâu thấy có chung. 

LỜI BÀN 
Quẻ này cho biết lâm vào cảnh tàn khổ, cần nên dành dụm tằn tiện ngay cả những vặt vảnh nhỏ nhặt, tùy hoàn cảnh của mình mà ăn tiêu. Nếu ta tự do phóng túng, tiêu pha hoang phí thì một khi tiền của đã ra đi khó có thể trở về. Chàng đau cỏ ( Thảo đâu nhân) dùng để chỉ chữ hoàng kim. Người xin được quẻ này rất nên tiết kiệm dè dặt, chớ nên phung phí quá trớn.
Những việc cầu mưu của bạn hiện nay tạm được, hanh thông phần nào và tương lai nhiều hứa hẹn trong việc cầu xin. Nhưng đường đi nước bước phải lưu ý cẩn thận, nếu sơ ý sẽ vấp điều không hay và sự nên công trong cũng bị tiêu tan mà trở thành hư không, như câu thơ chót của quẻ nói trên có thủy nào đâu có chung. Vậy người nên chú ý.

Quẻ dạy: Làm việc phải có đầu, có đuôi, có thủy, có chung thì việc thành đạt vững chắc. Còn không, chỉ là giai đoạn mà thôi, cầu danh lợi còn lâu. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 60, 6, 10, 11, 66. 
*Giải :Đừng vì lợi nhỏ mà bỏ mất việc lớn, thấy sự việc gì mới xuất hiện cũng nên xét rõ cho kỹ lưỡng, kẻo hỏng việc, giữ theo lối cũ mà làm.
(Nguồn sưu tầm)