Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 119 - TRUNG TRUNG

Hỏa Sơn Lữ
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Cấn


Mung lung thu nguyệt ánh chu môn,
Lâm ngoại ô thanh viển tự tâm.
Tự hữu quý nhân lai tiếp dẫn,
Hà tu xảo ngữ tự lưu canh.

Mờ ám trăng thu chiếu cửa nhà,
Tiếng chim rừng kêu dội truyền xa.
Quý nhân tự đến và dìu dắt,
Lời ngọt làm chi như quỷ tà. 

LỜI BÀN 
Quẻ này có cái triệu sắp sửa phi đằng hùng tiến, cho nên khỏi cần phải lời hay nói khéo, ráo riết tranh cạnh mà làm gì. Người xin được quẻ này chỉ cần biết đợi thời mà hành động, ắt có giai ngộ. Đây là một quẻ có cái tượng hạnh thông.
Theo ý quẻ cho biết rằng: Những việc cầu xin của bạn không tốt mà chẳng xấu, chưa chắc thành công cũng không thấy hỏng như trăng thu tuy mờ ám mà vẫn còn ánh sáng chói rọi. Song quẻ lại nói tự có quý nhân đến dìu dắt, chẳng cần lời ngọt như tà ma.
Vậy những việc cầu xin của bạn hiện nay, tuy còn trong cảnh lừng chừng chưa được sáng tỏ lắm, nhưng cứ kiên nhẫn chờ đợi và tự nhiên đừng quá cưỡng cầu, thì việc cầu cũng sẽ được toại nguyện chẳng lo.

Quẻ dạy: Sắp hanh thông thời vận đến nơi, hữu xạ tự nhiên hưởng, nên có tiếng đồn xa, làm quý nhân tìm đến giúp đỡ. Nhưng đừng nói nhiều, để tự họ giúp. Cầu tài, cầu lợi thông, Đánh số hạp. Số hên: 9, 99, 11, 10, 90.
*Giải :Bổn mệnh có quí nhân giúp đỡ, cứ an tâm giữ phận mà hưởng phước.
(Nguồn sưu tầm)