Đăng lúc: 08:33:01 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 12 - HẠ HẠ

Thiên Trạch Lý
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Đoài


Thần ảm ảm,
Ỷ du du.
Thu khước tuyên,
Mạc hạ câu.

Phần buồn ý lại sầu.
Còn biết làm gì đâu.
Ta hãy rút dây mất.
Cá nào mà thả câu.
LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta chớ vọng tưởng, chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh tai họa, và tránh chuyện thị phi. Nếu không nghe lời răn ắt xảy ra chuyện lầm lạc tội lỗi, hối thì đã muộn.
Theo ý quẻ nói, hiện nay vận tình của bạn còn xấu xa lắm, chưa thấy may mắn chút nào như công việc mưu cầu, nên ngừng lại chờ thờ tốt hơn, nếu có làm tới e rằng sẽ bị tổn hao không thì cũng phí sức hao công chứ chẳng lợi gì. 
Quẻ dạy: Xấu! Nhẫn nhẫn chờ thời Hai câu sao rất dở đi câu bị mất dây thì cá làm sao ăn? Cầu mưu cầu lợi chẳng thông chút nào đánh số chẳng hạp. Biểu tượng lả cá. Chỉ cầu may chút thôi. Số hên: 10, 11, 22, 2, 12, 20. 
*Giải:mọi việc tạm dừng lại để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra, có hối cũng không kịp.
(Nguồn sưu tầm)