Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 124 - TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Đoài

Nhân phi Khổng, Nhan, Thùy năng vô quá,
Quá nhi hối cải, nhưng phục vô quá.
Hoa khai bất túc bằng,
Kết quả phương vi chuẩn,
Phóng khai hoài bảo ý hân hân.

Ai như Khổng Lão mà không sai,
Sai biết sửa thì mới là tài.
Hoa mới nở đâu đáng vui sướng,
Chờ khi kết trái bông sẽ phai.

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ cái tượng: hồi tâm hướng thiện, thanh thản vô tư. Hoa nở đó là thủy, kết quả đó là chung. Lúc đầu thì chưa thiện, nhưng về sau lại thiện, bởi thế, không có gì đáng lo ngại. Người xin được quẻ này xin chớ lấy đó mà gọi là đủ.
Ý quẻ nói, sự sống cuộc đời con người làm sao tránh được thất bại buồn đau cũng như ai mà không có sự sai lầm nhưng người ta biết sai mà sửa đổi thì vẫn được tốt lành. Tức là hảy rút kinh nghiệm thất bại rồi cải tiến thì sẽ trở nên thành công. Và hơn nửa quẻ khuyên rằng, đối với công việc sở cầu đừng lấy thành bại mà làm vui buồn, cứ cố tiến tới đến cùng, đến lúc đó mới biết rõ ràng tốt xấu và đó là kết quả chính xác vậy. 
Sai biết sửa thì tốt. Đánh số hạp. Số hên: 4, 8, 3, 48, 83, 38, 84, 43
*Giải :Người được quẻ nầy, hoặc sắp thành hôn, hoặc đã kết hôn, hai bên tâm đầu ý hợp, sinh hoạt đủ đầy. Như hỏi về việc hùn hạp, thì được tốt phát đạt to.
(Nguồn sưu tầm)