Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 127 - HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn


Hổ phục tại lộ đo,
Hành nhân mạc loạn hồ.
Lộ bàng tu tử tế,
Tai họa tự nhiên vô.

Hổ phục ma giữa đường việc hải hồn,
Người im tiếng chớ lung tung.
Và xe phải trái nên nhìn kỹ,
Vậy mới yên lành họa mới không. 

LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta nên hết sức cẩn thận trong mọi hành động, chứ không thể tụn tưởng vào vận số vào thế lực, địa vị để tự do hành động, không nên kiêng dè, người được quẻ này chớ lầm lẫn đó.
Ngoài ra còn phải hết sức cẩn thận, trong bất cứ mọi công việc, có thế thì bất luận niên tai nguyệt hối, cự hoạn kỳ tai, cũng đều không thể hại đến thân được.
Cọp đang nằm giữa đường tức là cản đường người đi, vậy đi làm sau được. Câu này đã thấy rõ ràng tất cả sự cầu mưu của bạn khó mà thành đạt.
Ngoài ra quẻ còn cân nhắc người, phàm việc mưu cầu phải im hơi lặng tiếng tức là giữ bí mật mà làm và tính toán cho kỹ, thì mới tránh được những điều không may có thể đưa đến cho bạn.

Quẻ dạy: Bất thông, bất lợi. Mọi việc này đình đốn là hơn. Biểu tượng: cọp. Cầu tài, cầu danh còn xa. Đánh số dở. Số hên: 1, 2, 7, 27, 12, 10, 20, 70, 11, 22.
*Giải :Bình tỉnh suy nghĩ giải quyết công việc, chứ nếu quá lo lắng sợ hãi thì e kết quả không được như ý.
(Nguồn sưu tầm)