Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 131 - HẠ HẠ

Hỏa Thiên Đại Hữu
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Càn


Thiển thủy khởi phong ba,
Bình địa sinh kinh cực.
Ngôn ngữ lự sâm thương,
Do khủng vô đoan ích.

Nước cạn mà nay sóng nổi cao,
Đất bằng bỗng lại mọc gai cào.
Lời ăn tiếng nói nên suy nghĩ, 
Cẩn thận đề phòng chuyện khổ đau. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ gia đình bất hòa, thân hữu khinh thị, giao mà không có thiện giao, lúc đầu thì thắm nhưng sau thì nhạt, ai có ý nấy, câu chuyện lủng củng, không hợp, bẽ bàng. Ầy cũng vì vậy nên ngờ vực nhau là không được thực thà rồi đâm ra lo lắng nghi ngờ.
Người xin được quẻ này nên phải lo lắng đề phòng ngoài ra cũng rất cần phải tử tế với tất cả mọi người trong khi chung sống với nhau trong xã hội. Nước đã cạn mà còn nổi phong ba, đường đi đất bằng mà mọc đầy chông gai, đó là mách cho ta hay rằng, hiện nay thời vận còn bế tắc, chưa thể mưu cầu sự nghiệp. 
Và hơn nữa còn phải dè dặt đến lời ăn tiếng nói, để tránh những điều không hay xảy ra mà phải mang tai họa.
Đề phòng mọi việc, cẩn tắc vô ưu. Xấu. Thủ phận hay hơn, phòng miệng tiếng, quang sự thị phi. Cầu danh cầu lợi còn lâu. Đánh số không hạp. Số hên: 10, 30, 11, 33, 1, 3, 13, 31
*Giải :Vận suy đang đến, nên phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói mới tránh được thị phi. Ít nói hay tốt nhất là “Không nói”.
(Nguồn sưu tầm)