Đăng lúc: 08:32:35 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 133 - THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn


Tâm dĩ định,
Sự hà ưu.
Kim lân dĩ thượng điếu,
Công danh nhất võng thu.

Giờ đây lòng đã bình yên,
Mọi điều công việc chẳng phiền chẳng âu.
Cá vàng nay đã dính câu, 
Công danh tài lợi lượm thâu một xuồng. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ hưởng ứng muốn xuất trần tiêu sái cửa son nhà trắng chắc đã vào đâu? Phú quý đến tay mà tại sao đến nổi lận đận chốn lâm truyền, không thể phát lộ được cái chí khí của mình? Người được quẻ này nên lấy đấy làm một viên thuốc định tâm đơn.
Người cầu xin quẻ này, thực là may mắn thay, tất cả về công ăn việc làm, cứ theo sự trù liệu tiến tới đi, chớ đừng lo ngại gì nữa. 
Bởi như hiện nay thời vận của bạn đã lên hương rồi vận xấu đã qua, như bài thơ quẻ trên đây nói rõ. Vậy bạn hãy cố gắng và nắm lấy thời cơ, để thành đạt ý nguyện đấy. 

Quẻ dạy: Tốt đẹp, cầu được ước thấy, sự sự hanh thông chẳng còn lo âu gì nữa . Cầu tài, cầu danh hạnh đạt. Đánh số tốt đẹp. Số hên: 30, 10, 33, 13, 1, 3, 31. 
*Giải :tốt lành. Việc muốn hỏi, một khi lòng tính, chắc chắn được nên, công thành danh tựu vững bền.
(Nguồn sưu tầm)