Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 135 - HẠ TRUNG 

Hỏa Phong Đỉnh
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Ly
Nội Quái: Tốn


Tiếu trung sinh bất túc,
Nội ngoại kiến sấu khốc.
Vần tán nguyệt quang huy,
Chuyển họa dương thành phúc.

Tuy cười vẫn chưa đủ đầy,
Trong ngoài sầu lệ khổ thay nổi mình.
Mây tan trăng lại sáng tinh, 
Họa đi phước đến, vận trình hanh thông. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chỉ cái tượng lúc khóc khi cười, trong lòng bất định. Tai họa xảy tới không ngờ, thử hỏi mấy ai không cảm thấy nguy?. Tuy nhiên công việc một sớm một chiều được phô bày rõ ràng thì gặp hung lại hóa cát. Phải chăng đó là nhờ sự phò trợ của các đấng thần linh?
Người xin được quẻ này nên suy xét tinh vi để hiểu biết rõ ràng mà giải quyết nghi vấn.
Vận thời của bạn sắp bước vào cảnh lành như mây sắp tan mà trăng sáng rực vậy. Nên việc cầu ấy số được toại nguyện trong tương lai rất gần nhưng phải nhẫn nại chờ đợi lần lần sẽ gặp lương duyên đấy.
Tốt một nửa, cần nhẫn nại chờ đợi. Sắp đến cảnh sung túc vận thời may mắn đến, chớ lo. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu tài, cầu danh đắc quả, nhưng phải chờ. Đánh số có hạp chút ít. Số hên: 53, 35, 31, 13, 1, 3, 5, 55, 33, 31.
*Giải :Công việc gần đây xuất hiện một số trục trặc khó khăn, nhưng có thể khắc phục được, chuyển xấu thành tốt không hề gì.
(Nguồn sưu tầm)