Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 146 - TRUNG HẠ 

Bát Thuần Chấn
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn


Thuyền trạo trung lưu cấp,
Hoa khai xuân hựu ly.
Sự ninh âm bất tĩnh,
Nhạ khởi hứa đa nghi.

Thuyền nan đang chạy giữa dòng sông,
Hoa nở phùng xuân đáng lẻ hồng.
Khổ nổi việc yên tâm lại loạn,
Tự làm biết mấy chuyện hao công. 
LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng, trái lại chỉ nên giữ mình cẩn thận để tránh họa, làm điều thiện để tích phúc, phó mặc cho lòng trời. Ầy chính nhờ vậy mà chuyện thất ý lại hóa ra đắc ý, chuyện vô vọng lại trở thành hữu vọng.
Nếu không theo thế, mà đâm ra nghi ngờ lo lắng thì chỉ tổ tâm làm cho tâm loạn mà thôi. Người xin được quẻ này nên cần chú ý.
Ý thơ nói: Lẽ ra thời vận của bạn hiện nay, không phải xấu, mà là hanh thông đấy. Như hai câu thơ ở trên Thuyền chạy, giữa dòng sông hoa nở phùng xuân . Vậy còn gì đáng chê. Nhưng khổ thay ý tâm của bạn không được yên tịnh, nên những băn khoăn đó, chỉ tại mình thôi. 
Việc cầu xin của bạn đều được thong dong đường đời, không gì gọi là may mắn lắm. Xưa có câu Tri túc thường túc bất tri túc thường âu. Hãy lấy đó ở đời thì sẽ vui vẻ luôn luôn. 
Vận may quá rủi chỉ tại ta. Thua keo này gỡ keo khác, lo gì nhưng hiện tại vẫn đang xấu, chớ tính, chờ đời đã. Cầu tài danh đều dở. Đánh số chưa tốt. Số hên: 41, 14, 64, 46, 6, 4, 1.
*Giải :tâm tình rối loạn, tính toán công việc đầy sự âu lo. Chời đến sang năm mới gặp vận may, đi ra ngoài du lịch đề phòng bất trắc. Hôn nhân xuất hiện u ám buồn rầu.
(Nguồn sưu tầm)