Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 148 - TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Chấn
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Chấn


Tiểu tử tảo xu đình,
Thanh vân cửu vấn trình.
Quý nhân lại trợ lực,
Hoa tạ tử hoàn thành.

Đứa này sớm đến triều đình,
Lâu nay hoài bảo tiên trình công danh.
Quý nhân giúp tức việc thành,
Hoa tàn quả chín tốt lành hương thơm. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ hiếu tử được phúc, hãy ra khỏi nhà mà tính chuyện làm ăn, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Hoa rụng thì quả kết, lúc đó, điều vui mừng sẽ đầy nhà. Người xin được quẻ này có cái mừng song thu danh lẫn lợi.
Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn đã nuôi mộng từ lâu như đứa trẻ mong đạt công danh và đã sớm vào triều đình hầu vua để được ban phong vậy. 
Nhưng phải có quý nhân giúp đỡ, thì ý nguyện mới thành và công việc cầu rút cuộc cũng sẽ thành đạt chỉ chờ đợi thời gian nữa thôi. Bởi câu chót của quẻ thơ nói Hoa tuy tàn mà quả lại chín, tốt lành hương thơm.
Vận thái đến kỳ, chỉ cần thêm bàn tay quý nhân giúp là đại công ắt thành. Có thể được phong tặng chức danh cao. Tốt đẹp cho mọi sự cầu. Đánh số tốt. Số hên: 8, 4, 1, 84, 48, 14, 41. 
*Giải:Hãy gấp giải thích dạy dỗ cho con cái biết lo tương lai sự nghiệp. Có thể gặp quí nhân nâng đỡ mà làm nên danh phận.
(Nguồn sưu tầm)