Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 151 - HẠ HẠ

Lôi Địa Dự
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn


Mạc đạo sự vô ngoa,
Kỳ trung tiến thoái đa.
Quế luân viên hựu khuyết,
Quang thái cánh tha ma.

Ở dưới khó mà thân với trên,
Lòng người biến đổi nào lâu bền.
Sự cơ rút cuộc có điều mất,
Trăm việc thành tro chẳng cái nên. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ gièm người cao hơn mình khiến kẻ hiền sĩ mất tiếng tăm, thăng trầm vinh nhục, điên đảo vị trí.
Chớ có nói thiên đạo bất công, mà phải nói việc người không nhất định, mặt trăng đã khuyết lại giảm cả ánh sáng. Người xin quẻ này có thể lấy đó để biết được cái điều mình muốn biết.
Theo ý quẻ cho biết, việc cầu xin của bạn khó mà thành công, nếu là công việc đã xong. Còn sở cầu này mới chỉ là ý định thì nên ngừng lại, nếu có tiến hành đi nữa cũng chẳng đến đâu.
Mọi sự tính toán nên đình đốn, thì tốt hơn hết. Tình thì thất bại, đau buồn chứ chẳng ích chi. Cầu xin mọi sự đều dở. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 1, 5, 51, 15, 50, 10. 
*Giải :Việc đang tốt bị đụng chạm nhiều thứ thành xấu.
(Nguồn sưu tầm)