Đăng lúc: 08:32:31 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 154 - HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn


Túc bất an,
Dư bất an.
Lưỡng sự tương đắc,
Ưu lai khước hựu hoan.

Ngồi chẳng yên thì đi chẳng yên,
Làm điều suy tính lắm sanh phiền.
Việc nào cũng phải mà phân giải,
Buồn bực làm chi vui lại liền. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ băn khoăn trước ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan.
Trong trường hợp này, Người xin nên lượng sức mình đối với sự việc trước rồi hãy hành động, để có thể tránh được hậu hoạn về sau khiến phải hối hận.
Theo ý quẻ cho hay thì hiện thời tình cảnh của bạn rất băn khoăn lo âu lắm điều suy nghĩ và không yên, nhưng bạn chớ quá buồn rầu làm chi. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được, nghĩa là sức người thắng trời vậy. Muốn thành đạt ý nguyện thì hãy cố gắng ắt thành công.
Xấu vừa, đang buồn lo. Tính toán nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Thời vận chưa thông. Chờ đợi thời gian nữa, mới mong. Cầu mưu, cầu lội còn chậm. Đánh số hạp chút ít. Số hên: 4, 5, 1, 54, 45, 15, 51, 14. 
*Giải:Cũng giống như chuyện “Tái Ông mất ngựa” thôi. Vì mình kém phước nên có lúc phải chịu cảnh bất bình thường. Tuy hiện nay hoàn cảnh không hay lắm, nhưng nếu đồng tâm hiệp lực thì có kết quả tốt thôi.
(Nguồn sưu tầm)