Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 155 - HẠ TRUNG

Lôi Địa Dự
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khôn


Đỉnh chiết túc,
Xa thoát bức.
Hữu quý nhân,
Trùng chỉnh tục.

Cái vạc ba chân nay đã gãy,
Bánh xe trục trặc lại mòn lần.
Rất may được gặp quý nhân giúp,
Sửa chữa phục hồi đều tốt lành. 

LỜI BÀN 
Hai câu đầu có cái triệu phá hoại, cái tượng tan nát bỗng gặp được quý nhân có thế lực, chấn chỉnh lại cơ đồ, sửa chữa lại chiêng trống, tái tạo lại kiền khôn. Người xin được quẻ này chủ trước lo mà sau vui, trước khó mà sau dễ.
Hiện nay tình cảnh của bạn giống như cái vạc bị gãy chân, bánh xe trục trặc không được may mắn và tốt đẹp. Nhưng lại ngộ phùng quý nhân giúp đỡ, sửa chữa những điều hư hỏng, nên được tốt lành như thường.
Như vậy những việc cầu xin của bạn cứ yên tâm bền chí thì rút cuộc sẽ được tốt đẹp, dẫu có gì trắc trở ban đầu cũng chẳng sao cả.
Bế tắc gặp quý nhân khai thông nên đạt thành. Cần tìm quý nhân mới mong xong việc. Đánh số hạp chút ít, cần người góp bàn vào, mới hay. Số hên: 55, 51, 15, 1
*Giải:- việc muốn hỏi mới đầu rất trở ngại nhưng mệnh có quí nhân giúp đỡ nên công việc được chỉnh đốn thuận lợi.
(Nguồn sưu tầm)