Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 157 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn


Quý khách tự tương thân,
Công danh thùy thủ thành.
Hoạch kim tu tích đức,
Ngưỡng vọng thái dương thắng.

Tự mình quý khách hãy thương nhau,
Phú quý công danh có khó nào.
Khi được bạc vàng làm phước đức,
Ngưỡng đầu sẽ thấy trời lên cao. 
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ đã là người chính nhân quân tử thì tự nhiên có kẻ hiền giả bắt bạn với mình. Họ đẩy hoặc họ kéo khiến mình có thể phi thăng trong khoảnh khắc dễ như trở bàn tay. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ ở tích đức mà thôi.
Duy chỉ có tích đức thì ngày sau mới có cảnh mặt trời lên tươi sáng, mặt trăng soi xinh đẹp, đấy chính là cái tượngcủa cái lòng thiện ác mà ta có thể biết được. Người xin được quẻ này nên cố gắng lên. 
Quẻ dạy rằng, mọi việc cầu xin của bạn trước hết nên làm lành, làm phước và cần có sự giúp sức của người khác. Những sự mưu cầu ắt được thành công mỹ mãn và sau khi thành đạt ý nguyện chớ nên quên việc làm phước giữ đức, được vậy cuộc đời sẽ như mặt trời rạng đông, ngày càng lên hương.
Cần tu nhân tích đức, thì mọi sự đều thông. Khi giàu sang vinh hiển cũng chớ quên sự làm lành, như vậy cuộc đời sẽ trường cửu giàu sang. Đánh số hạp, tốt. Số hên: 7, 5, 1, 51, 15, 57, 75, 17.
*Giải :Người được quẻ nầy đang hiển đạt, nhưng phải chú ý đến việc làm phước đức, nếu không sẽ bị mất hết.
(Nguồn sưu tầm)