Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 16 - TRUNG THƯỢNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Tứ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly


Tâm hòa đồng,
Sự hòa đồng.
Môn ngoại hảo thi công,
Giao gia sự hữu chung.

Việc nào việc nấy hiệp hòa
Đùa vui cười nói thật là thảnh thơi,
Tin này tùy ở nữa trời,
Thong dong bước tới cuộc đời vinh quang. 
LỜI BÀN 
Cùng hội cùng thuyền, cùng lòng cùng giúp, hễ ra khỏi cửa là có công, đó là cái tượng của quẻ này. Người xin được quẻ này chớ nên ít kỹ hại nhân, cũng chẳng nên duy ngã độc tôn, nếu không, thì đầu cọp đuôi rắn quyết không thể có lợi lộc được.
Ý quẻ cho biết rằng: Việc cầu xin của bạn ắt được vừa ýtrong mai sau. Bởi quẻ đã cho người rất rõ, hiện nay mọi việc đều được hòa hiệp, đàm tiếu chơi vui, nghĩa là hiện tình cảnh đã dễ chịu lắm rồi. Nếu cứ thong dong tiến tới nữa, thì sẽ hạnh phúc cuộc đời.
Do những lời phán xét của quẻ, thì sự cầu xin của bạn tuy còn hơi xa vời, nhưng rút cuộc đạt đến mục tiêu tốt đẹp. Nếu theo đúng lời khuyên của quẻ thong dong bước tới. 
Quẻ dạy: Thời sắp đến, Nên gắng sức ắt thành công. Cầu tài tuy nhiên đạt nữa phần. Cầu danh còn đợi dịp một chúc. Cần chờ đợi chớ nóng nảy.
Số hên: 60, 11, 16, 66, 10. 
*Giải:Được quẻ nầy, những gì chưa hợp sẽ được hợp.
(Nguồn sưu tầm)