Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 162 - HẠ HẠ

Lôi Sơn Tiểu Quá
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Cấn


Đạo lộ tiêu giao,
Mộn đình bế tắc.
Vụ ủng khứ hề,
Vân khai kiến nhật.

Đ ường đi này vẫn xa xăm,
Vườn tanh cửa khép tối tăm mịt mù.
Ráng chờ sương gió êm ru,
Việc làm mới dễ cần cù nên công. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ trước quẫn nhưng sau hạnh thông, từ (Bác) chuyển sang (Phục) quẻ. Lúc đầu cuộc đời ta như mây mù bao phủ lo lắng triền miên, nhưng may thay chung cục trời quang mây tạnh, ánh thái dương lại óng ánh trên không, đường ngõ lại người qua kẻ lại, hạnh phúc trở về với ta như ta hằng mong ước.
Bởi thế cái điều quan trọng trong xử thế phải là: lo rằng chính mính lại không biết mình mà thôi. Người xin được quẻ này chớ nên biếng nhác phó mặc mà cũng chớ nên tự tục tự mãn.
Theo ý quẻ nói, hiện nay vận trình của bạn, chưa được may mắn như quẻ đã tả như vườn vắng tanh, cửa khép, cảnh tình còn buồn lắm, phải ráng chờ thời gian nữa mới được.
Vậy công việc cầu mưu của bạn trong thời gian gần đây, nên ngừng lại chờ đợi, sau cố gắng mà làm, sẽ được toại nguyện.
Bất thông, bất lợi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chờ sóng gió đi qua mới hay. Cầu tài lợi đều dở, chậm. Đánh số bất minh. Số hên: 16, 2, 62, 1, 6, 2, 26, 12. 
*Giải: Nên chờ thời cơ thuận tiện mới làm, đừng nôn nóng.
(Nguồn sưu tầm)