Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 163 - TRUNG TRUNG

Lôi Thủy Giải
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm


Ngư thượng điên,
Ty luân nhược.
Thư nhập nan,
Lục tái trước.

Cá ăn mồi đã dính câu,
Sợi dây quá yếu nào đâu vững vàng.
Nên công bắt cá gian nan,
Khỏi cần cố gắng mới màng nên công. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ công việc không phải dễ. Cần phải đem hết tâm lực tích cực thực hiện thì mới mong thành tựu. Nếu nữa đường đứt gánh, chưa xong đã bỏ, thì công việc chẳng những không thành công mà tâm lực trước đây cũng đều mất sạch. Người xin được quẻ này nên phải coi đó làm một lời khuyên chân thực nhất.
Những việc cầu xin của bạn vừa tính qua và bắt đầu trong công việc xem rất dễ dàng như con cá đã ăn câu rồi thấy chắc ăn, nhưng bất ngờ dây câu quá yếu khó kéo nổi con cá lên.
Căn cứ ý quẻ nói trên bạn muốn toại nguyện trong công việc gì thì phải dốc lòng cố công như trong quẻ thơ nói: Phải cần cố gắng mới màng nên công.
Tưởng nên công hóa thành dở vào lúc chót, vì tài trí kém mà ra. Cần cố gắng mới mong đạt. Cầu trí, cầu danh bị cảnh trước hay, sau dở. Đánh số nên tính toán kỹ. Biểu tượng: Cá. Số hên: 3, 6, 1, 63, 16, 36, 13, 31. 
*Giải :Sẽ gặp được cơ hội tốt hoặc thuận lợi về tiền bạc, nhưng do không đủ điều kiện nên không đạt được kết quả, cần phải nỗ lực thêm mới có hy vọng.
(Nguồn sưu tầm)