Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 165 - TRUNG HẠ

Lôi Thủy Giải
Động Hào Tam
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Khảm


Nghi, nghi, nghi.
Nhất phiên tiếu bải nhất phiên bi.
Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo,
Độc đối tây phong trướng đại my.

Nghi nghi tất cả việc đều nghi,
Cười ngất một phen rồi sầu bi.
Đầy đất đỏ lòm người chẳng quét,
Gió mây thấm thía giọt sầu mi 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ ly khai cùng bạn hữu, đoàn thể để ở một mình, tâm trạng vô cùng nghi ngại, buồn vui thay đổi vô thường.
Người xin phải quẻ này có cái tượng của kẻ nghi ngờ đầy bụng khiến chán nản, lìa xa mọi người không ai có thể làm cho vui được.
Thời vận chưa thông, mưu sự nên thành đó là ý của quẻ thơ nói cho hay. Vậy nên sở cầu của bạn hãy tạm gác lại một thời gian nữa, để chờ khi thông vận chuyển lối thì lúc đó mới tiến hành những việc cầu mưu thì tốt hơn.
Chưa thông thời vận hãy chờ đợi thời cơ đến. Mọi việc đang trì trệ, gặp cảnh lo âu. Công danh tài lợi chưa thông, nên chờ. Đánh số chẳng hên lắm. Số hên: 5, 6, 1, 16, 65, 61, 15, 51. 
*Giải :Phải thận trọng đối với những việc sai trái , cố tránh đừng làm. Suy nghĩ đôi ba lần rồi mới làm, để tránh lâm vào cảnh “quá vui sanh buồn khổ”.
(Nguồn sưu tầm)