Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 17 - HẠ TRUNG

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly

Dục hành hoàn chỉ,
Bồi hồi bạt dĩ.
Tàng ngọc hoài châu,
Thốn tâm thiên lý.

Muốn đi sao lại ngập ngừng,
Chi mà quanh quuẩn lừng chừng nghĩ sao,
Đã từng nuôi dưỡng chí cao,
Hùng tâm ngàn dặm ai nào rút lui. 
LỜI BÀN 
Quẻ này khuyên ta nên cẩn thận làm đầu. Phàm công việc thường kéo tới bề bộn ngổn ngang, ta cần phải xét tín cẩn thận mà tiến lui. Nếu ta không cẩn thận, liều lĩnh hành động thì có khác chi ném ngọc quăng châu xuống vũng lầy, và như thế thì tránh sao khỏi tự bạo, tự khí. Coi chừng đấy.
Ý quẻ nói rằng: phàm mưu tính việc gì, phải quyết chí một lòng tiến tới, nhất là đã nuôi mộng cao đẹp, thì càng phải kiên quyết hơn, nếu không, công lao nữa chừng, và sẽ tốn của hao sức chẳng nên gì cả.
Vậy những việc mưu tính của mình, phải theo ý nguyện để tiến tới, ắt sẽ toại lòng, xưa có câu "Hữu chí cảnh thành".
Quẻ dạy: Chớ chần chừ, cứ tiến tới ắt thành công. Đừng sợ thất bại. Thất bại là mẹ của thành công, lo gì. Hơn nữa, quẻ tốt chớ không xấu. Cầu tài, cầu danh, cần cố gắng. Số hên: 77, 7, 17, 11, 10. 
*Giải:Đang ngon trớn bổng khởi lòng nghi, trù trừ do dự. Mau hạ quyết tâm, hoàn thành nghiệp lớn.
(Nguồn sưu tầm)