Đăng lúc: 08:32:28 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 173 - TRUNG THƯỢNG

Lôi Hỏa Phong
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Ly


Sự toại vật ưu phiền,
Xuân phong hỉ tự nhiên.
Cách thùy tam xích điếu,
Đắc ý hoạch lân tiên.

Việc cầu toại nguyện chớ ưu phiền,
Tươi đẹp gió xuân vui tự nhiên.
Ba thước dây câu cứ thả đó,
Cá kia nó sẽ dính câu liền. 

LỜI BÀN 
Quẻ ở trên đây chủ xuân phong đắc ý, tên gấm thêu hoa. Buông ba thước câu ngụ ý khuyên ta làm điều thiện. Phàm người ham làm điều thiện, không có gì là không được như nguyện. Cho nên người xin được quẻ này nên tích nhiều âm công để vun trồng cây phúc thêm tươi tốt.
Những việc cầu mưu của bạn ắt được toại lòng vừa ý, chớ lo âu, đó là ý quẻ mách cho hay đấy. Vì thời vận hiện nay như gió xuân tươi đẹp, vui vẻ tự nhiên tốt đẹp đó, nên chẳng có gì đáng lo buồn cả, và cứ thả câu khơi khơi cũng có cá cắn câu. Vậy việc cầu của bạn cứ tiến hành đi, đừng nên bỏ lỡ dịp may hiếm có.
Vận thời hanh thông: Bất chiến tự nhiên thành không làm cũng nên việc, tốt đẹp lắm. Sự sự thông đạt. Đánh số hên. Biểu tượng: cá. Số hên: 3, 7, 1, 37, 73, 72, 27, 23. 
*Giải :đại cát , việc muốn hỏi đạt kết quả như ý, mừng vui không ngớt.
(Nguồn sưu tầm)