Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 175 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài


Thừa bệnh mã,
Thượng nguy ba.
Phòng thất túc,
Kiên ta dà.

Cưỡi ngựa ốm đau lên hiểm đèo,
Nguy nan nào kể hết ôi eo.
Đề phòng cẩn thận trặc chân ngã,
Lúc đó chần chờ thấy khổ nghèo. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ động chẳng bằng tỉnh, tiến chẳng bằng thoái. Tuy chỉ mong được an phận thủ kỷ thế mà cũng chẳng xong. Nào chuyện thị, nào chuyện phi, thị phi đều biết cả, thế mà cũng chẳng thể tránh. Bởi thế cho nên nếu không biết nghe lời răn dạy ắt sẽ hối không kịp. Người xin phải quẻ này cần phải lo lắng giữ mình, cốt thiết chớ có vọng cầu phi nhạn.
Ý quẻ tả cảnh tình của bạn hiện nay như cưỡi ngựa ốm mà leo lên ngọn đèo hiểm nghèo, đường đi rất là khó khăn, quẻ nhắn nhủ bạn hãy nên cẩn thận đề phòng những điều bất trắc xảy ra khó lường trước được.
Những việc cầu xin của bạn khó được hài lòng, mà còn phải cẩn thận đề phòng thì mới yên lành. Bất thông, bất lợi. Đề phòng tai nạn hiểm nghèo. Còn nhiều gian nan, chớ tính. Biểu tượng: Ngựa. Đánh số e thua. Số hên: 5, 7, 1, 57, 75, 17, 71, 15.
*Giải:Nhà dột lại gặp mưa đêm—Thuyền đang mục, gió dữ liền tấn công—Việc đời dè dặt trong lòng—Trước sau suy tính mới hòng việc nên.
(Nguồn sưu tầm)