Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 179 - TRUNG TRUNG

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài


Bối hậu, tiếu hi hi,
Trung hành đạo tối nghi.
Sở cầu chung hữu vọng,
Bất tất chựu song my.

Sau lưng hé miệng hả cười,
Trung dung triết khuyết đổi người thích nghi.
Đôi mày nhăn nhíu làm chi.
Số cầu hy vọng chẳng gì đáng lo. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ đi không đo đường tắt, bởi thế ngoài lo nhưng trong lòng trong tâm thực yên. Công việc có hy vọng thành, đó là lẽ đương nhiên, hà tắc lo lắng băn khoăn cho thêm khổ. Người xin được quẻ này cứ việc an tâm thả sức hành động.
Ý quẻ dạy rằng sở cầu của bạn ắt được thành công toại nguyện chẳng có gì trở ngại nhưng phải nhớ khi tiến hành công việc phải đi đúng đạo. 
Trung dung tức là đừng quá vội, hay quá chậm, quá nóng hay quá nguội quá hăng say, hoặc thối chí... thì có hại cho sự làm và hãy tùy theo hoàn cảnh mà tiến thành. 
Nên giữ trung dung trong việc làm, là sự ắt thành, nghĩa là việc gì cũng nên giữ mức vừa phải là hay. Cầu danh, cầu lợi, hy vọng. Đánh số hạp một phần. Số hên: 9, 7, 17, 71, 91, 19, 7
*Giải :Ước nguyện trong lòng nhất định được, cần chi mặt mày nhăn nhó sầu buồn ?
(Nguồn sưu tầm)