Đăng lúc: 08:32:58 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 18 - HẠ HẠ

Thiên Hỏa Đồng Nhân
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Ly


Tâm thích thích,
Khẩu thu thu.
Nhất phiên tư lự nhất phiên ưu,
Thuyết liễu hưu thời hậu bất hưu. 

Lòng xa xót, ý bơ thờ!
Than thầm trong dạ, hững hờ lòng ai.
Suy tư đã lắm ưu hoài,
Chẳng ra manh mối lạc loài hư không. 
LỜI BÀN 
Quẻ này chủ vừa lo được vừa lo mất, chẳng khác gì con ngựa con quyến luyến giàn đậu non, chẳng có hành động quả quyết, cho nên uổng phí cả tâm trường, chỉ mua lấy phiền não mà thôi.
Theo quẻ thơ cho biết, người cầu xin được quẻ này, hiện tâm tình rất lo âu cho việc đang mưu tính vô cùng. Bởi công việc quá rắc rối, nên rất buồn lòng phẫn trí. Vì vậy, người xin được quẻ này mà sự cầu mong hiện đang lưng chừng và hơi khó thành. Nhưng riêng tôi lại khuyên người rằng "Thế gian vô nan sự, chỉ sợ chí không kiên".
Quẻ dạy: Xấu. Mọi sự tính toán đều hư hỏng, chỉ nên chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao ta cũng phải cố gắng tính toan chứ không phải làm như Đại Lản chờ sung "Có chí thì nên". Cầu danh, cầu lợi còn xa. Tính chuyện rủi may không hạp mấy. Số hên: 88, 8, 18, 11. 
*Giải:Bất lợi. Kết quả khó chờ mong.
 
(Nguồn sưu tầm)