Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 180 - HẠ HẠ

Lôi Trạch Quy Muội
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Đoài


Tiều tụy vô nhân vấn,
Lâm gian thính đo quyện.
Nhất thành sơn nguyệt dịch,
Thiên lý lệ quyên quyên.

Tiều tụy nào ai có biết đâu,
Trong rừng nghe tiếng đỗ quyên sầu.
Nối trăng tiếng sáo lừng vang dội,
Ngàn dặm lệ tràn khắp Á Ấu. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ lạc phách tha hương, không người cứu giúp. Cho nên khi nghe tiếng quyên lơ lững gợi sầu, tiếng dịch rên rỉ kêu buồn thì trong lòng bi thiết thê lương. Người xin quẻ này xuất hành có tai họa, hơn nữa có bệnh hoạn phải đề phòng.
Theo ý quẻ cho biết, hiện nay cảnh tình cũng như thời vận của bạn như bông hoa ủ rũ chẳng ai màng ngắm đến, như ở nơi rừng nghe tiếng kêu sầu của chim quốc trong đêm trăng núi rừng lại nổi lên tiếng sáo, thì trước cảnh tình đó bạn thử nghĩ xem vắng tanh lạnh lẽo đến mức nào, dù là tâm gan sắt đá cũng phải sầu thảm.
Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên an phận là hơn, nếu có mà cầu đi nữa, cũng khó thấy được một kết quả tốt đẹp.
Mọi việc bế tắc. Buồn rầu, lo âu hay hơn hết là chớ tính toán, chờ đợi thời là hay. Biểu tượng: chim đỗ quyên. Đánh số không hạp. Số hên: 18, 8, 1, 81, 10, 80. 
*Giải :Quẻ nầy nói đến tình cảnh đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì sông núi cách ngăn, nên nhớ nhau thành bệnh. Hoặc nói đến hạng người mệnh vận đen đũi bao vây, tâm sự chứa nhiều thương cảm.
(Nguồn sưu tầm)