Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 182 - HẠ THƯỢNG

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Nhị
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn


Lăng ba hương lý thụ thâm ân,
Quế điện sa song ân thụ tần.
Tòng thử uy danh sơn nhạc trọng,
Quang huy trực thượng vị ty luân.

Hoa tàn nay gặp xuân lại,
Đường đi một nửa sao phai ý đầu.
Việc tuy thành chẳng còn lâu,
Đành chờ tháng nữa thì lâu mới thành. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ người ra không thể về ngay được, mưu sự còn chưa nhất định, ân tín lại bị quở trách cho nên muốn hiểu được rõ ràng, thực chưa phải lúc. Song chẳng bao lâu nữa ta lại có cái thế chẻ tre, cái vui đón trăng, giải hết những mối ưu phiền lâu nay. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, chớ có vội vã hấp tấp.
Lẽ ra hoa tàn phùng xuân là một việc may mắn cho bông hoa, nghĩa là người cầu xin quẻ được gặp may mắn, nhưng lại vì ý chí lưng chừng nên làm cho sự cầu mưu không thành. 
Bởi đó phải chờ lại một dịp khác thì sự cầu mưu mới nên. Đó là ý quẻ mách cho hay. Vậy việc cầu lo của bạn phải nắm lấy cơ hộivà bền chí tiến tới, đừng do dự, đắn đo thì mới được. 
Sự thành, nhưng vì chần chờ, bất quyết, mà hóa ra hỏng, phải chờ dịp khác. Một tháng nữa việc mới nên. Phải cố gắng, nhất quyết mới được. Cầu tài, cầu danh có hy vọng. Đánh số được lợi nhỏ. Số hên: 2, 8, 1, 12, 18, 81, 82, 21.
*Giải :Bất cứ việc gì cũng không gặp thời, sớm nhất là trong vòng một tháng sẽ gặp trở ngại, mọi việc trở thành rắc rối lôi thôi.
(Nguồn sưu tầm)