Đăng lúc: 08:32:25 28/01/2015 (GMT+7)

 QUẺ 185 - TRUNG HẠ

Lôi Thiên Đại Tráng
Động Hào Ngũ
Ngoại Quái: Chấn
Nội Quái: Càn


Mộng lý thuyết quan sơn,
Ba thâm hạ điều nan.
Danh lợi chung hữu vọng,
Mục hạ vị khai nhân.

Nằm mộng chiêm bao chuyện núi sông,
Thả câu nơi sóng khó vừa lòng.
Lợi danh rút cuộc có hy vọng,
Nhưng tiếc giờ đây vận chưa phùng. 

LỜI BÀN 
Quẻ này chủ nghĩ vơ nghĩ vẫn, như người ngây nói mộng. Việc chưa có trải qua, chưa thấy khó. Tuy nhiên không phải vì khó mà chịu chết già trong cửa sổ. Thực ra công việc thuận lợi và được toại lòng chỉ vào hồi vãn niên mà thôi. Người xin được quẻ này thiết tưởng không nên ngã lòng phải cố tiến mới được.
Theo ý quẻ thì tương lai hứa hẹn đầy tốt đẹp như câu thứ ba trong thơ nói: Danh lợi rút cuộc có hy vọng nhưng bạn phải đợi chờ một thời gian nữa thì mới gặp may.
Vậy những việc cầu xin của bạn cần phải nhẫn nại chịu đựng, chớ nóng lòng thì sẽ dần dần được toại nguyện. Xưa có câu: Hữu phúc tự nhiên lai đó.
Nên chờ đợi, thời gian sắp đến rồi. Cần ẩn nhẫn chờ thời, chớ bôn ba. Cầu danh cầu lợi còn chậm. Đánh số hạp. Số hên: 5, 8, 1, 85, 58, 18, 15, 51. 
*Giải :Tưởng đâu là được thay đổi hoàn cảnh hoặc công tác mới, ai dè không biết tại sao lại chẳng có gì.Mai ra về sau có thể được cơ hội tốt, còn bây giờ thì chưa có gì lạc quan cả.
(Nguồn sưu tầm)